Bestyrelsen

Dette er lokalforeningens bestyrelse

Dan Lundstedt

Forperson

dan.lundstedt.hb@alternativet.dk

60823612

Ida Aasvang

Næstforperson

idalauraaasvang@gmail.com

27633402

Mariann Hansen

Kasserer

mariann.hansen68@gmail.com

30169347