Konfliktmægleren

Helle Chelina.jpg

 

Konfliktmægler 2017 i Storkreds Sjælland

Helle Chelina Jensen

Rapport 18.02.2018 fra Helle Chelina vedr. konfliktmæglerrådets arbejde


Alternativet Storkreds i Danmark indeholder Nord, Øst & Syd Jylland, Fyn, Bornholm, København, Københavns Omegn, Sjælland og Nord Sjælland.
Pt. er vi 10 personer, der er repræsenteret i rådet, hvoraf de to personer er fra henholdsvis LS & HB.
Målet har været, at vi alle mødes 4 gange årligt for at få talt om, hvordan vi styrker Alternativets lokalafdelinger, Alternativet generelt og får styrket og bygget rådets arbejde op.
Da vi er i pionerfasen, er vi ved at finde en form, som skal gøre rådet stærkt og forankret i Alternativet. Lige nu arbejder vi både på en ny hjemmeside og en ny ide a la et konsortium. Udfra vores erfaringer med de opgaver vi har været ud på, ser vi et behov for et sted, hvor man kan tage den svære samtale - et sammenhørings rum for at lave forebyggende arbejde, før der er behov for konfliktløsning. Vi ønsker, at hver konfliktmægler har en suppleant, som vælges af hver enkelt konfliktmægler.
Vi har i vores arbejde fået Else Hammerich ind i vores gruppe. Hun er medstifter af Center for konfliktløsning. Det er vi glade for og ser, at vi i vores fremtidig arbejde kan drage nytte af.
https://konfliktloesning.dk/2017/11/else-hammerich-seniorraadgiver-meget-mere/
Med hensyn til konfliktløsninger har KV17 udløst rigtig meget arbejde for vores gruppe. Vi har hjulpet og støttet hinanden for at favne hver opgave og fået dem landet. Disse erfaringer tager vi med i vores videre arbejde. I Århus lokalafdeling er påbegyndt en ny organisatorisk opbygning i forhold til struktur, ramme og udførelse af lokalforenings/bestyrelses arbejde, for at få mere liv blandt medlemmerne og mindre magt og topstyring, som har resulteret i medlemsflugt og manglende lyst til at deltage i frivilligt arbejde i lokalafdelinger.